Youmag.gr
Όσο στην κοινωνία μας εφαρμόζονται συνολικά πιο προηγμένες κατασκευαστικές και τεχνολογικές τάσεις, είναι επόμενο αυτές να επηρεάζουν και το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, και να...

Όσο στην κοινωνία μας εφαρμόζονται συνολικά πιο προηγμένες κατασκευαστικές και τεχνολογικές τάσεις, είναι επόμενο αυτές να επηρεάζουν και το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, και να συνεισφέρουν στον τρόπο λειτουργίας τους (και ανάπτυξής τους)  ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται η απόδοση, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. ‘Ετσι, για να εξασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες, επιχειρηματίες του χώρου παραμένουν ενημερωμένοι για όλα, εξετάζουμε παρακάτω πέντε βασικές κατασκευαστικές και τεχνολογικές τάσεις που αξίζουν αναφοράς και έχουν μεγάλη επιρροή.

Κατασκευαστική Βιωσιμότητα

Πέραν από την επιθυμία για χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και άρα χαμηλότερους σε κόστος λογαριασμούς, η ενεργειακή αποδοτικότητα μας απασχολεί και ως προδιαγραφή βιωσιμότητας, έχοντας επίγνωση της κατάστασης για το κλίμα. Κατασκευαστικά, παρατηρούμε τη χρήση πράσινων υλικών, όπως τα ανακυκλώσιμα υλικά, το ξύλο από βιώσιμες δασικές πηγές, και οι οικολογικές επικαλύψεις,  που έχουν μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Ένα από τα υλικά που συνδυάζει τα παραπάνω, είναι ο χάλυβας, κι έτσι οι βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές από την Βουτσαδάκης ΑΒΕΤΕ και τα υπόλοιπα τεχνικά, εξειδικευμένα γραφεία, τοποθετούνται σε πρώτο πλάνο. 

Σε αυτό ωστόσο συντελούν και άλλες ιδιότητες του υλικού που λειτουργούν σαν πλεονεκτήματα, όπως η υψηλή αντοχή, και η ευελιξία του. 

Μία ακόμη καινοτόμα εφαρμογή, είναι αυτή της ενσωμάτωσης εκτυπωμένων τρισδιάστατων στοιχείων. Πολύπλοκα και εξατομικευμένα κομμάτια,  κατασκευάζονται με το αντίστοιχο μηχάνημα, εξοικονομώντας χρόνο και υλικά.

Αυτοματοποίηση 

Ρομποτικές συσκευές και αυτοματοποιημένα συστήματα, έρχονται για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η παραγωγικότητα αυξάνεται, αφού οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση των συστημάτων, εκτελώντας τις εργασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. 

Έτσι, εξοικονομούνται και πόροι, αφού απαιτείται η πρόσληψη λιγότερων εργαζομένων.
Το σημαντικότερο ωστόσο, είναι ότι οι επικίνδυνες εργασίες μπορούν να ανατεθούν στις ρομποτικές συσκευές, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Παραδείγματα όπως η μηχανική μάθηση και οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προτύπων, έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και των συστημάτων. Πιθανά σφάλματα, αναλύονται ή και προβλέπονται πριν καν εμφανιστούν, από τους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης. Έτσι αποφεύγονται σημαντικές δυσλειτουργίες, και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. 

Για τις ίδιες της εγκαταστάσεις, δε χρειάζεται να αναζητήσετε τον κατάλληλο επαγγελματία από παλαιότερες συνεργασίες ή το arximastoras.gr για επίβλεψη και συντήρηση, αφού τα προβλήματα ανιχνεύονται από αλγόριθμους αναγνώρισης. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Συνδυαστικά με την πρώτη παράμετρο, ο πράσινος τρόπος κατασκευής των κτιρίων, καθιστά πολύ πιο εύκολη την ενσωμάτωση επιπλέον πρακτικών, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η μόνωση, τα συστήματα κλιματισμού και ο φωτισμός βελτιστοποιούνται, ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση στους λογαριασμούς σου μπορείς να δεις κάνοντας έρευνα αγοράς ανάμεσα στους παρόχους και τα προσφερόμενα πακέτα, και το NRG ρεύμα για επιχειρήσεις στο revmaenergy.store

Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

Χάρις στη χρήση τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, επωφελούμαστε υψηλότερης αποδοτικότητας και βελτιωμένης αποτελεσματικότητας. Οι εργαζόμενοι αλλά και διάφοροι εργαζόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται δεδομένα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, έτσι οι εργασίες αποκτούν ευελιξία και οι διαδικασίες αναδιοργανώνονται. Τα δεδομένα που διαχειρίζονται χαρακτηρίζονται από διαφάνεια ( καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό),  ενισχύοντας την αξιοπιστία των εξελίξεων και της λήψης αποφάσεων.