Youmag.gr
Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η επενδυτική στρατηγική του Warren Buffett (κορυφαίου επενδυτή στον κόσμο) έχει φτάσει σε μυθικές διαστάσεις. Εάν είχατε επενδύσει στην εταιρία...

Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η επενδυτική στρατηγική του Warren Buffett (κορυφαίου επενδυτή στον κόσμο) έχει φτάσει σε μυθικές διαστάσεις. Εάν είχατε επενδύσει στην εταιρία που διοικεί (Berkshire Hathaway) 8.175$ τον Ιανουάριο του 1990 σήμερα θα είχατε πάνω από 165.000$. Το εντυπωσιακό είναι πως ο μέσος όρος των άλλων μετοχών που βρίσκονται στον δείκτη S & P 500 δεν έχει την ίδια αύξηση. Αν για παράδειγμα είχατε επενδύσει στον ίδιο χρόνο σε μια μετοχή που ακολούθησε το μέσο όρο αύξησης του δείκτης τα 8.175$ θα είχαν γίνει μόλις 42.000$. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς το κάνει ο Warren Buffett;

Διαβάστε ποια είναι τα πιο σημαντικά δόγματα της επενδυτικής φιλοσοφίας του Buffett.

Φιλοσοφία του Buffett

Ο Warren Buffett είναι οπαδός της θεμελιώδους ανάλυσης και ψάχνει για μετοχές με τιμή που είναι αδικαιολόγητα χαμηλή με βάση την πραγματική της αξία. Δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός τρόπος για να καθορίσει κάποιος την πραγματική αξία μιας μετοχής (στο χρηματιστήριο η μετοχή διαπραγματεύεται στην εμπορική της αξία η οποία καθορίζεται από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης), αλλά ο Buffett προσπαθεί να προσδιορίσει την πραγματική της αξία αναλύοντας τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της εταιρίας και του γενικότερου οικονομικού κλίματος. Η θεωρία λέει ότι μακροπρόθεσμα η αγορά θα ομαλοποιηθεί και η πραγματική τιμή της μετοχής μιας εταιρίας θα εξισωθεί με την εμπορική της.

Ο Warren Buffett επενδύει σε αξίες και δεν ενδιαφέρεται για την προσφορά και τη ζήτηση. Ο ίδιος λέει: “Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η αγορά είναι ένας διαγωνισμός δημοτικότητας. Μακροπρόθεσμα είναι μια μηχανή ζύγισης.” O Buffett επενδύει σε μια μετοχή όχι τόσο για να κερδίσει από την διαφορά στην τιμή αγοράς και πώλησης αλλά γιατί πραγματικά η εταιρία είναι σε θέση να παράγει μακροπρόθεσμα κέρδη. Η δυναμική και η ποιότητα της εταιρίας είναι αυτή που μακροχρόνια θα εξασφαλίσει μεγάλες μερισματικές αποδόσεις και θα αυξήσει και την τιμή της μετοχής.

Άνοιξε τον λογαριασμό σου δωρεάν στην Freedom24 και λάβε μια εντελώς δωρεάν μετοχή αξίας έως και $800

Μεθοδολογία του Buffett

Για να βρει ο W. Buffett υποτιμημένες μετοχές εξετάζει κάποιες προϋποθέσεις:

1. Έχει η εταιρεία αποδόσει καλά με συνέπεια στο παρελθόν;

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) δηλαδή πόσο κέρδος η εταιρεία παράγει σε σχέση με τα χρήματα που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι.

Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της.

Ο Buffett κοιτάζει πάντα την απόδοση ιδίων κεφαλαίων για να δει εάν μια εταιρεία έχει σταθερά καλές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου. Ανατρέχοντας στο ιστορικό του δείκτη

Το ROE υπολογίζεται ως εξής:  ROE = Καθαρά Έσοδα (Κέρδη) / Ιδία Κεφάλαια

2. Έχει η εταιρεία αποφύγει εκτεταμένο δανεισμό;

Ο λόγος χρέους / ίδια κεφάλαια είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που ο Buffett τσεκάρει. Ο Buffett προτιμά να δει ένα μικρό ποσό του χρέους, έτσι ώστε η αύξηση των κερδών να δημιουργείται από τα ίδια κεφάλαια κι όχι με δανεικά χρήματα.

Θεωρεί ότι είναι πιο υγειές για μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για την ανάπτυξη της κι όχι δανεισμό. Μια επιχείρηση με μεγάλο λόγο χρέους/ίδια κεφάλαια είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αντιμετωπίσει προβλήματα καθώς θα έχει να καταβάλει μεγάλους τόκους.

3. Υπάρχει υψηλό περιθώριο κέρδους ; Έχει αυξητικές τάσεις;

Η κερδοφορία μιας εταιρείας δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη ενός καλού περιθωρίου κέρδους, αλλά και από την αύξηση του με συνέπεια χρόνο με το χρόνο. Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με τις καθαρές πωλήσεις. O Buffett ελέγχει τα περιθώρια κέρδους μιας επιχείρησης για τουλάχιστον πέντε έως δέκα έτη πίσω. Υψηλά περιθώρια κέρδους δείχνουν ότι η εταιρεία εκτελεί με επιτυχία τις δραστηριότητές της κι έχει ευχαριστημένους πελάτες. Αύξηση των περιθωρίων σημαίνει ότι η διαχείριση ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και επιτυχής στον έλεγχο των δαπανών.

4. Πότε η επιχείρηση εισήχθει στο χρηματηστήριο;

Ο Buffett κοιτάει συνήθως μόνο εταιρείες που λειτουργούν αποτελεσματικά για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες από τις εταιρείες τεχνολογίας που ξεφύτρωσαν την τελευταία δεκαετία δεν μπήκαν στο ραντάρ του Buffett (για να μην αναφέρουμε στο γεγονός ότι ο Buffett επενδύει μόνο σε μια επιχείρηση που κατανοεί πλήρως τι κάνει, και σίγουρα δεν καταλαβαίνει τι κάνουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας τύπου Facebook, Twitter, Google).

H μακροζωία μιας επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό κριτήριο. Δείχνει τη διαχρονικότητα της εταιρίας και την ικανότητά της να παράγει κέρδος ενώ γύρω της το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Υπάρχουν εταιρίες που έχουν περάσει από 2 παγκόσμιους πολέμους, από οικονομικές κρίσεις κι έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Ποτέ μην υποτιμάτε την αξία της ιστορικής απόδοσης μιας εταιρίας, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας (ή αδυναμία) για την αύξηση της αξίας της για τους μετόχους.

5.Τα προϊόντα της εταιρείας βασίζονται σε κάποιο αγαθό;
Αρχικά μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό το ερώτημα είναι μια ριζοσπαστική προσέγγιση, ο Buffett, ωστόσο, βλέπει αυτό το ζήτημα ως σημαντικό. Έχει την τάση να αποφεύγει (αλλά όχι πάντα) εταιρείες των οποίων τα προϊόντα είναι δυσδιάκριτα από αυτές των ανταγωνιστών, καθώς και εκείνα που βασίζονται αποκλειστικά σε ένα εμπόρευμα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

6. Είναι η μετοχή υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία;
Αυτό είναι το πιο tricky κομμάτι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πληρούν τα πέντε πρώτα κριτήρια, αλλά οι τιμές τους είναι πολλές φορές υψηλότερες σε σχέση με την πραγματική τους αξία. Ο Buffet έχει μια μοναδική ικανότητα σε αυτό το κόμματι: Προσδιορίζει την πραγματική της αξία αναλύοντας μια σειρά από οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των κερδών, των εσόδων, των περιουσιακών στοιχείων και άλλων πιο εξειδικευμένων δεικτών. Η πραγματική αξία μιας εταιρείας είναι συνήθως υψηλότερη (και πιο πολύπλοκη στην προσέγγιση της αριθμητικά) από την αξία ρευστοποίησης της. Η ρευστοποιήσιμη αξία δεν περιλαμβάνει τα άυλα στοιχεία, όπως η αξία ενός brand name, το οποίο δεν αναφέρεται άμεσα στις οικονομικές καταστάσεις.

Μόλις ο Buffett καθορίζει την εσωτερική αξία της εταιρείας στο σύνολό της, τη συγκρίνει με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς – την τρέχουσα συνολική της αξία (τιμή). Αν η μέτρηση της αξίας της είναι τουλάχιστον 25% υψηλότερη από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, ο Buffet βλέπει την εταιρεία ως ευκαιρία.

Ακούγεται εύκολο, είναι όμως; Η επιτυχία του Buffett εξαρτάται από τη μοναδική ικανότητά του στην ακρίβεια του προσδιορισμό της “πραγματικής” αξίας. Παρότι όπως είπαμε δεν υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια η αξία (πχ δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο που να αξιολογεί το brand name), υπάρχει κάτι αντικειμενικό: Η ικανότητα του Buffett να το κάνει με το δικό του τρόπο. Κι αυτό δεν είναι υποκειμενικό… Το έχει δείξει η αγορά…

Finance Disclaimer

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.
*Το κεφάλαιό σας βρίσκεται σε κίνδυνο* Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετους περιορισμούς. Ανατρέξτε στους Όρους της επιχείρησης. Οι προβλέψεις και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι αξιόπιστοι δείκτες μελλοντικών επιδόσεων. Είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να αναζητήσετε προσεκτικά ανεξάρτητη επενδυτική συμβουλή από πιστοποιημένο επαγγελματία. Η ικανότητα παροχής πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο υπόκειται σε έλεγχο καταλληλότηταςn Sample Description